1. Üldtingimused

1. Üldised tingimused kehtivad Fashadore klientide (edaspidi Klient) ja Fashadore omaniku Fash It OÜ (edaspidi Fashadore) vahel kaupade ostmisel ja vahendamisel tekkivate õigussuhete kohta.
2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Fashadore vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja Fashadore ostuinfo.
4. Fashadore jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.fashadore.ee
5. Kaupade ostmine toimub läbi Fashadore e-poe: www.fashadore.ee


2. Fashadore hinnakiri

1. Fashadore e-poes müüdavate toodete hinnad on välja toodud Eurodes.
2. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist. Kliendil on võimalik valida meelepärane kohaletoimetamise viis.
3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 tööpäeva pärast tellimuse vormistamist).
4. Fashadore jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


3. Tellimuse vormistamine

1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta toodet välja ostma.
3. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
4. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ
5. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad,ning kontrollige, kas arveaadressi andmed on õiged. Valige endale meelepärane kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Vormista Tellimus“. Seejärel saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda.
6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Fashadore, SmartPOST ja Omniva ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
7. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on maksetähtaja jooksul tellimuse eest tasunud Fashadore arvelduskontole tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluva summa.

4. Tellitud kauba eest tasumine

1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda.
2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Fashadore andmed ning pangakontod, kuhu saab makseid sooritada.
3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 3 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Fashadore seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse. Enne tellimuse tühistamist saadetakse kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
4. Enam kui 5 tühistatud tellimuse korral on Fashadore Butiigil õigus kasutajakonto sulgeda.


5. Kauba kohaletoimetamine

1. Pärast ülekande laekumist postitatakse Kliendi tellimus 1-2 tööpäeva jooksul, kui toote juures ei ole märgitud teisiti. Ettetellimisel postitatakse Kliendi tellimus keskmiselt 1-10 tööpäeva jooksul.
2. Juhul kui laos ei ole Kliendi poolt tellitud kaupa, siis Fashadore võtab kliendiga ühendust.
3. Fashadore Butiik ei kohustu Kliendile tooteid teele panema nädalavahetustel ja pühadel.
4. Fashadore poolt antud tarneajad on Fashadore poolt antud keskmised toote saabumise ajad. Fashadore ei ole vastutav tarneaja pikkuse eest.
5. Kaup tarnitakse vastavalt Kliendi valitud tarneviisile. Euroopast tellides on tarne keskmiselt 5-15 päeva, Aasiast ja Ameerikast tellides 15-35 päeva.
6. Ettetellimisega tooted toimetatakse Kliendini tähitud maksikirjana postikuluta. Soovi korral on kliendil võimalik valida meelepärasem kohaletoimetamise viis, SmartPOST ning Omniva pakiautomaadid.
7. Antud tarneaegadele tuleb juurde postiliikumise ja töötlemise aeg kuni 5 tööpäeva. Pühadeperioodil (septembris,detsembris,jaanuaris ja veebruaris) on tarneaeg 45-60 päeva.


6. Tagastamine ja ümbervahetamine

Kõikidele ostudele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemisavaldus. Taganemisavalduse vormi leiab siit: Taganemisavalduse tüüpvorm PDF

Taganemisavalduse võib täita ka vabas vormis ja saata aadressile info@fashadore.ee hiljemalt 14 päeva jooksul toote kättesaamisest.

1.Tagastatavale pakile tuleb peale märkida saatja andmed (nimi või tellimuse number)
2.Kui Klient soovib toote ümber vahetada teise toote asemele, kannab postitamise kulud Fashadore.
3.Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui toode ei vasta tellitule.
4.Tagastatav toode peab olema puuduseta, siltidega, rikkumata originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.
5.Hügieenilistel kaalutlustel ei kuulu pesu, bikiinid ja sukatooted tagastamisele.
6.Taganemisavalduse kättesaamisel tagastatakse tarbijale kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.
7.Fashadore ei vastuta ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.
8.Kui tagastatav toode on kahjustunud või kasutatud, ei ole siltidega ja ei ole originaalpakendis või ei ole korralikult pakitud on Fashadore-l õigus nõuda vastavalt juhtumile toote väärtuse vähenemise hüvitamist Kliendilt.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

1.Fashadore vastutab Kliendi ees Fashadore poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
2.Fashadore ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mis on tekkinud vääramatust jõust.

9.Pretensioonide esitamise kord 

1.Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist,
asendamist, ostuhinna alandamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
2.Klient saab esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse kaudu või kohtule. Kaebuste läbivaatamine on pooltele tasuta. Vaidluste lahendamise üksuse menetlusreeglid: https://komisjon.ee/et/, Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee;
3.Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse kodulehel. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm:  https://ec.europa.eu/consumers/oder/main/index.cfmevent=main.home.chooseLanguage.
4.E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
5.Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
6.Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada,
tagastab E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud
7.Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist.
8.Kliendil on asja lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist ning Fashadore poolse rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.


10. Muud tingimused

1. Fashadore kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks,v.a postiteenuse osutamiseks vajalik informatsioon. Samuti on ostjal õigus nõuda oma andmete kustutamisest Fashadore andmebaasist.
2. Fashadore Butiik jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Fashadore uudiskirja.
3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Fashadore-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse poole või kohtusse.
4. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Fashadore Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Lisainfo

Kõik küsimused, soovid ning ettepanekud või muud olulist infot puudutavad küsimused on alati oodatud e-posti teel info@fashadore.ee või klienditeeninduse telefonile (+372) 5307 3049. Kõnedele vastame E-R 10.00-19.00, e-kirjadele vastame 1 tööpäeva jooksul.